Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Ảnh hưởng của văn hóa tổ chức đến động lực làm việc của nhân viên tại Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng hải (PTSC M&C): Luận văn thạc sĩ

Ảnh hưởng của văn hóa tổ chức đến động lực làm việc của nhân viên tại Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng hải (PTSC M&C): Luận văn thạc sĩ

Tác giả: Nguyễn, Trung Thi

Nhà xuất bản: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Nguồn gốc: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20612  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Quản lý nhân sự -- Động lực làm việc -- Luận văn thạc sĩ; Quan hệ lao động

 


Nghiên cứu sự ảnh hưởng của văn hóa tổ chức đến động lực làm việc của nhân viên tại Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng hải (PTSC M&C). Từ đó tác giả đưa ra một số hàm ý chính sách cho nhà quản trị công ty nhằm gia tăng động lực làm việc của nhân viên tại Công ty PTSC M&C. Luận văn đã vận dụng kết hợp cả phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng, tác giả tiến hành tổng hợp và phân tích dữ liệu thu thập để xác định các yếu tố ảnh hưởng của văn hóa tổ chức đến động lực làm việc của nhân viên tại Công ty PTSC M&C. Tác giả sử dụng phần mềm SPSS để thực hiện phân tích thống kê mô tả, kiểm định độ tin cậy thang đo bằng Crobach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích tương quan và phân tích hồi quy tuyến tính đa biến. Sau đó, những phát hiện và kết quả sẽ được thảo luận, từ đó kết luận và khuyến nghị có thể được rút ra. Kết quả cho thấy tầm quan trọng của các yếu tố ảnh hưởng của văn hóa tổ chức đến động lực làm việc của nhân viên. Các yếu tố ảnh hưởng đó bao gồm: (1) Định hướng chiến lược, (2) Môi trường làm việc, (3) Đào tạo và phát triển, (4) Sự quan tâm của người quản lý, (5) Hệ thống khen thưởng và công nhận, (6) Sự đồng thuận và gắn kết.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn