Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Ảnh hưởng của trao đổi giữa lãnh đạo và nhân viên và trao đổi giữa nhóm và thành viên đến hành vi công dân tổ chức: vai trò của trách nhiệm giải trình, sự ganh tị và đặc tính lười biếng xã hội

Ảnh hưởng của trao đổi giữa lãnh đạo và nhân viên và trao đổi giữa nhóm và thành viên đến hành vi công dân tổ chức: vai trò của trách nhiệm giải trình, sự ganh tị và đặc tính lười biếng xã hội

Tác giả: Châu Đình Đại

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/66668  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Trao đổi giữa lãnh đạo và thành viên; Trao đổi giữa nhóm và thành viên; Hành vi công dân tổ chức; Sự ganh tị; Trách nhiệm giải trình; Đặc tính lười biếng xã hội; Leader–member exchange; Team-member exchange; Organizational citizenship behavior; Envy; Accountability; Social loafing

 


Mục tiêu của nghiên cứu này là kiểm tra mối quan hệ giữa các thành viên trong nhóm (TMX) đối với trách nhiệm giải trình được nhận thức và hành vi công dân tổ chức (OCB), cũng như các tác động điều tiết tiềm năng của đặc tính lười biếng xã hội trong mối quan hệ. Cùng với đó, nghiên cứu cũng kiểm tra mối quan hệ giữa sự trao đổi giữa lãnh đạo và thành viên (LMX), sự ganh tị và hành vi công dân tổ chức (OCB). Nhà nghiên cứu đã thực hiện khảo sát các nhân viên đang làm việc trong các doanh nghiệp CNTT trên địa bàn TP.HCM bằng công cụ Google Forms và thu về được 280 bảng hỏi. Trong số đó, có 24 bảng hỏi không đạt yêu cầu, còn lại 256 bảng hỏi được đưa vào phân tích chính thức cho luận văn. Dữ liệu thu thập được xử lý bằng phần mềm SPSS 20.0 và AMOS 20.0 nhằm kiểm định thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach's Alpha; phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích nhân tố khẳng định (CFA) và kiểm định giả thuyết mô hình bằng SEM. Kết quả chỉ ra rằng trách nhiệm giải trình giữ vai trò trung gian cùng với tác động tích cực của mình trong mối quan hệ giữa TMX và OCB và Đặc tính lười biếng xã hội với tư cách là biến điều tiết trên mối liên hệ gián tiếp tiêu cực giữa TMX, trách nhiệm giải trình và OCB. Bên cạnh đó, Sự ganh tị giữ vai trò trung gian cùng với tác động tiêu cực của nó trong mối quan hệ giữa LMX và OCB. Từ những kết quả đạt được, nghiên cứu đề xuất một số hàm ý áp dụng các giải pháp để tăng mức độ của Hành vi công dân tổ chức (OCB) nhằm nâng cao hiệu quả sáng tạo trong công việc của nhân viên tại các doanh nghiệp.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn