Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Ảnh hưởng của tình trạng khó khăn về tài chính đến hành vi quản trị lợi nhuận: so sánh giữa các công ty niêm yết và công ty đại chúng chưa niêm yết tại Việt Nam

Ảnh hưởng của tình trạng khó khăn về tài chính đến hành vi quản trị lợi nhuận: so sánh giữa các công ty niêm yết và công ty đại chúng chưa niêm yết tại Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Thị Hằng

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64155  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Listed companies; Unlisted pulic companies; Earnings management; Financial distress; Hành vi quản trị lợi nhuận; Tình trạng khó khăn về tài chính; Công ty niêm yết; Công ty đại chúng chưa niêm yết

 


Nghiên cứu này xem xét sự ảnh hưởng của tình trạng khó khăn về tài chính đến hành vi quản trị lợi nhuận và so sánh giữa các công ty niêm yết và công ty đại chúng chưa niêm yết về mức độ ảnh hưởng này. Mẫu nghiên cứu gồm 3.675 quan sát được lấy từ ba sàn giao dịch chứng khoán của Việt Nam là HNX, HOSE, UPCOM từ năm 2017 đến năm 2021. Nghiên cứu dựa trên mô hình của Leuz và công sự (2003) để đo lường hành vi quản trị lợi nhuận và mô hình Z”-score của Alman & Hotchkiss (2006) để đo lường tình trạng khó khăn về tài chính. Kết quả nghiên cứu cho thấy các công ty gặp tình trạng khó khăn tài chính có ảnh hưởng cùng chiều với hành vi quản trị lợi nhuận. Cuối cùng, kết quả chỉ ra rằng trong trường hợp đối mặt với tình trạng khó khăn tài chính thì các công ty niêm yết tham gia vào quản trị lợi nhuận cao hơn các công ty đại chúng chưa niêm yết.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn