Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Ảnh hưởng của tính kiên định trong làm việc đến kết quả công việc: vai trò trung gian của động lực làm việc và cam kết với tổ chức của người lao động trong kinh doanh du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ảnh hưởng của tính kiên định trong làm việc đến kết quả công việc: vai trò trung gian của động lực làm việc và cam kết với tổ chức của người lao động trong kinh doanh du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả: Nguyễn Thị Kiều Trinh

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65433  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Organizational commitment and job performance; Tính kiên định trong làm việc; Động lực làm việc; Cam kết với tổ chức và kết quả công việc; Psychological hardiness; Work motivation

 


Ảnh hưởng của tính kiên định trong làm việc đến kết quả công việc cùng với vai trò trung gian của động lực làm việc và cam kết với tổ chức đã được nhiều nghiên cứu chỉ ra. Nhưng chưa có quá nhiều nghiên cứu về doanh nghiệp du lịch tại TP. HCM, vì vậy tác giả chọn đề tài nghiên cứu này nhằm thể hiện được sự tác động của các 4 yếu tố trên. Từ đó, đưa ra hàm ý quản trị cho các nhà lãnh đạo của doanh nghiệp kinh doanh du lịch. Mục tiêu nghiên cứu xác định mô hình nghiên cứu về ảnh hưởng của tính kiên định, động lực làm việc và cam kết với tổ chức đến kết quả công việc. Sau đó, kiểm định và đo lường mức độ ảnh hưởng của tính kiên định, động lực làm việc và cam kết với tổ chức đến kết quả công việc. Cuối cùng, đưa ra hàm ý quản trị nhằm cải thiện tính kiên định, động lực làm việc và cam kết với tổ chức của nhân viên, đồng thời gia tăng kết quả công việc. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu định tính thực hiện phỏng vấn nhóm để xác định và hiệu chỉnh các thang đo. Nghiên cứu định lượng sử dụng 317 mẫu nghiên cứu để chạy dữ liệu bằng phần mềm SPSS và SmartPLS, sau đó phân tích kết quả thông qua kiểm định Cronbach’s Alpha và PLS-SEM để kiểm định các thang đo; kiểm định mô hình đo lường và mô hình cấu trúc. Các giả thuyết trong mô hình nghiên cứu đều được ủng hộ và thông qua. Đồng thời, nghiên cứu cho thấy tính kiên định có tác động trực tiếp cao nhất đến kết quả công việc và tác động gián tiếp thông qua vai trò trung gian của động lực làm việc và cam kết với tổ chức. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đưa ra một số hàm ý quản trị để giúp cho các doanh nghiệp trong doanh nghiệp du lịch xây dựng các chính sách để nâng cao tính kiên định trong làm việc, động lực làm việc, cam kết với tổ chức và kết quả công việc.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn