Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Ảnh hưởng của tín hiệu gian lận dựa trên báo cáo tài chính đến giá cổ phiếu: Nghiên cứu các công ty xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam = Effects of red flags in financial statements on stock prices: Case study of construction companies listed on Vietnam stock market

Ảnh hưởng của tín hiệu gian lận dựa trên báo cáo tài chính đến giá cổ phiếu: Nghiên cứu các công ty xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam = Effects of red flags in financial statements on stock prices: Case study of construction companies listed on Vietnam stock market

Tác giả: Đoàn, Diệu Thúy

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49478  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Giá cổ phiếu; Công ty xây dựng niêm yết; Thị trường chứng khoán; Báo cáo tài chính; Tín hiệu gian lận

 


Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của tín hiệu gian lận trên các báo cáo tài chính (BCTC) đến giá cổ phiếu dựa trên dữ liệu được thu thập từ BCTC đã kiểm toán của 97 công ty xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2012-2019. Bằng phương pháp định lượng phù hợp với dữ liệu bảng, nghiên cứu kết luận rằng, có mối tương quan chặt chẽ giữa các tỷ số GP/TA, NP/ TA và SALES/TA và phát hiện tầm quan trọng của nhóm các tỷ số sinh lời đối với giá cổ phiếu của các doanh nghiệp xây dựng. Từ đó, nghiên cứu đã đưa một số kiến nghị cho các bên liên quan.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn