Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Ảnh hưởng của sự sẵn sàng thay đổi đến ý định sử dụng dịch vụ công nghệ tài chính của khách hàng cá nhân

Ảnh hưởng của sự sẵn sàng thay đổi đến ý định sử dụng dịch vụ công nghệ tài chính của khách hàng cá nhân

Tác giả: Nguyễn, Linh Giang

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đà Nẵng

Năm xuất bản: 2022-07

Loại tài liệu: Working Paper

Nguồn gốc: http://thuvien.vku.udn.vn/handle/123456789/2340  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Công nghệ tài chính; FinTech; Sự sẵn sàng thay đổi; Ý định sử dụng dịch vụ

 


Mục tiêu của nghiên cứu là tìm hiểu các khía cạnh của phạm trù sự sẵn sàng thay đổi (readiness for change) và xác định vai trò của nó đối với ý định sử dụng (usage intention) dịch vụ FinTech của khách hàng cá nhân. Mô hình nghiên cứu được đề xuất kết hợp giữa mô hình lý thuyết hành vi hoạch định (Theory of Planned Behavior - TPB) và mô hình chấp nhận công nghệ (Technology Acceptance Model - TAM) thường được dùng để giải thích hành vi của con người và việc áp dụng công nghệ mới. Kết quả xử lý dữ liệu bằng phần mềm SPSS và AMOS trên 478 phiếu khảo sát hợp lệ với các khách hàng cá nhân tại khu vực Thành phố Đà Nẵng cho thấy ý định sử dụng dịch vụ FinTech bị ảnh hưởng bởi sự sẵn sàng thay đổi của khách hàng cá nhân thông qua ảnh hưởng của sự hữu ích và tính dễ sử dụng cảm nhận về dịch vụ. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra hai tiền tố chính tạo nên sự sẵn sàng thay đổi là nhận thức năng lực và cảm xúc cá nhân đối với sự thay đổi. Dựa trên kết quả thu được, nhóm tác giả đưa ra một số hàm ý về mặt lý thuyết và thực tiễn nhằm nâng cao ý định sử dụng và khả năng tiếp nhận dịch vụ FinTech của khách hàng cá nhân.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn