Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo tin cậy, sự trao quyền về mặt tâm lý và vốn tâm lý đến sự gắn kết với công việc của nhân viên văn phòng tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM giai đoạn thích ứng an toàn với Covid-19

Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo tin cậy, sự trao quyền về mặt tâm lý và vốn tâm lý đến sự gắn kết với công việc của nhân viên văn phòng tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM giai đoạn thích ứng an toàn với Covid-19

Tác giả: Vũ Thị Hương Giang

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64040  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Phong cách lãnh đạo tin cậy; Sự trao quyền về mặt tâm lý; Vốn tâm lý; Sự gắn kết với công việc của nhân viên; Đại dịch Covid -19; Authentic leadership; Psychological empowerment; Psychological capital; Work engagement; Covid-19 pandemic

 


Phong cách lãnh đạo tin cậy đã được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm trong rất nhiều nghiên cứu trước đây vì phong cách này có ảnh hưởng tích cực đến sự gắn kết với công việc của nhân viên trong hầu hết các tổ chức. Những nghiên cứu trước liên quan đến đề tài này mới chỉ được thực hiện trong nhiều tổ chức, lĩnh vực như dịch vụ, kinh doanh, khai thác khoáng sản, y tế tại các nước Ấn Độ, Malaysia, Nam Phi, Indonesia. Nghiên cứu này của tác giả được thực hiện tại Việt Nam, trong các doanh nghiệp mà cụ thể là nhân viên văn phòng tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM trong giai đoạn thích ứng với đại dịch Covid-19, với kỳ vọng giúp Ban lãnh đạo các doanh nghiệp có cơ sở để xây dựng các kế hoạch và chiến lược phát triển nhân sự phù hợp nhằm gia tăng sự gắn kết với công việc của nhân viên để đóng góp vào sự phát triển của tổ chức trong bối cảnh xã hội hiện đang trải qua thời kì đại dịch với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường, dẫn đến những hình thức làm việc đa dạng và buộc các doanh nghiệp phải có các phương án thích ứng kịp thời. Mục tiêu của nghiên cứu này là nhằm kiểm định tác động của phong cách lãnh đạo tin cậy đến sự gắn kết với công việc của nhân viên, tác động của phong cách lãnh đạo tin cậy đến sự trao quyền về mặt tâm lý và vốn tâm lý, tác động tích cực của sự trao quyền về mặt tâm lý và vốn tâm lý đến sự gắn kết với công việc của nhân viên. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ khảo sát của các nhân viên văn phòng đang công tác tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP. HCM từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022. Mô hình cấu trúc bình phương nhỏ nhất từng phần PLS-SEM (Partial Least Squares – Structural Equation Model) được sử dụng để kiểm định sự phù hợp của mô hình nghiên cứu và giả thuyết. Kết quả nghiên cứu cho thấy phong cách lãnh đạo tin cậy có ảnh hưởng tích cực đến sự gắn kết với công việc của nhân viên thông qua sự trao quyền về mặt tâm lý và vốn tâm lý ở cả ba hình thức làm việc của người nhân viên văn phòng trong giai đoạn thích ứng với Covid-19. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của nghiên cứu này sẽ là định hướng cho những nghiên cứu tiếp theo.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn