Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo chuyển đổi, sự cam kết với tổ chức và động lực làm việc của người lao động đến kết quả công việc: nghiên cứu trường hợp tại ngân hàng TMCP trên địa bàn TP.HCM

Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo chuyển đổi, sự cam kết với tổ chức và động lực làm việc của người lao động đến kết quả công việc: nghiên cứu trường hợp tại ngân hàng TMCP trên địa bàn TP.HCM

Tác giả: Trịnh Thị Thảo Linh

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65435  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Kết quả làm việc; Phong cách lãnh đạo chuyển đổi; Sự cam kết với tổ chức; Động lực làm việc; Transformational leadership style; Employee performance; Organizational commitment; Work motivation

 


Từ năm 2020 đến nay, dịch Covid-19 đã để lại hậu quả nặng nề trên toàn thế giới, gây ảnh hưởng lớn tới mọi ngành nghề. Không nằm ngoài sự ảnh hưởng đó, ngành ngân hàng cũng như người lao động trong ngành hứng chịu nhiều áp lực to lớn. Người lao động luôn là chìa khóa qua trọng đối với một doanh nghiệp. Vậy nhà quản lý cần làm gì để cải thiện kết quả công việc của người lao động khi mà mọi hoạt động kinh tế tài chính đang phục hồi nhanh hơn. Đó là lý do tác giả lựa chọn đề tài nghiên cứu về kết quả công việc của người lao động ngành ngân hàng. Nghiên cứu này nhằm đo lường mối quan hệ tác động của phong cách lãnh đạo chuyển đổi, sự cam kết với tổ chức và động lực làm việc của người lao động đến Kết quả làm việc tại các Ngân hàng Thương mại cổ phần trên địa bàn TP. HCM. Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, kết hợp nghiên cứu định lượng. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập bằng hình thức phỏng vấn 306 nhân viên đang làm việc tại Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) trên địa bàn TP. HCM theo phương pháp chọn mẫu thuận tiện, và được xử lý trên phần mềm SPSS 20.0. Kết quả nghiên cứu cho thấy, phong cách lãnh đạo chuyển đổi, sự cam kết với tổ chức và động lực làm việc có tác động tích cực đến kết quả làm việc. Kết quả nghiên cứu cung cấp cơ sở khoa học cho các Ngân hàng Thương mại cổ phần trên địa bàn TP. HCM hoạch định các giải pháp nhằm nâng cao kết quả làm việc của nhân viên trong tổ chức thông qua phát triển phong cách lãnh đạo chuyển đổi, cam kết với tổ chức và động lực làm việc.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn