Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Ảnh hưởng của marketing nội bộ lên sự gắn kết của nhân viên và vai trò trung gian của sự hài lòng công việc – Trường hợp nghiên cứu tại Ngân hàng Shinhan Việt Nam

Ảnh hưởng của marketing nội bộ lên sự gắn kết của nhân viên và vai trò trung gian của sự hài lòng công việc – Trường hợp nghiên cứu tại Ngân hàng Shinhan Việt Nam

Tác giả: Phan Đỗ Minh Quân

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2021

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63917  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Marketing nội bộ; Sự hài lòng trong công việc; Sự gắn kết của nhân viên; Ngân hàng; Internal marketing; Job satisfaction; Employee engagement; Bank

 


Trong bất kỳ tổ chức nào, nguồn nhân lực đều đóng vai trò vô cùng quan trọng và ngân hàng Shinhan Việt Nam cũng không ngoại lệ. Hiện nay, ngân hàng Shinhan Việt Nam có hơn 1,800 nhân viên tuy nhiên tỷ lệ xin nghỉ việc liên tục tăng qua hàng năm và đạt mức báo động. Bên cạnh đó, hiệu quả công việc của nhân viên cũng giảm và trong nhiều cuộc họp nội bộ, ban lãnh đạo ngân hàng cũng đã nhận định rằng: “Hiệu quả công việc giảm một phần đến từ nỗ lực của nhân viên” và yêu cầu nên có hướng xử lý để nâng cao sự hài lòng trong công việc và sự gắn kết của nhân viên với công ty. Trong nghiên cứu này, tác giả thực hiện xem xét tác động của marketing nội bộ lên sự gắn kết của nhân viên và vai trò trung gian của sự hài lòng trong công việc. Đối tượng tham gia nghiên cứu là các nhân viên đang công tác tại ngân hàng Shinhan Việt Nam và dữ liệu được phân tích bằng mô hình cấu trúc tuyến tính SEM. Kết quả nghiên cứu tại ngân hàng Shinhan Việt Nam cho thấy marketing nội bộ ảnh hưởng trực tiếp cùng chiều lên sự gắn kết của nhân viên đồng thời cũng có ảnh hưởng gián tiếp cùng chiều lên sự gắn kết và sự hài lòng trong công việc đóng vai trò trung gian trong mối quan hệ này. Dựa trên kết luận, tác giả đưa ra một số hàm ý quản trị nhằm thúc đẩy marketing nội bộ để gia tăng sự hài lòng công việc cũng như sự gắn kết của nhân viên trong tương lai. Mặc dù đề tài đạt được một số kết quả nhất định song vẫn tồn tại một vài hạn chế. Để khắc phục, tác giả cũng đưa ra hướng nghiên cứu tiếp theo trong tương lai.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn