Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Ảnh hưởng của hoạt động làm việc nhóm đến kết quả học tập của sinh viên năm 3 Đại học Quốc gia Hà Nội = The influence of teamwork on third-year students  academic results at vietnam national university, Hanoi

Ảnh hưởng của hoạt động làm việc nhóm đến kết quả học tập của sinh viên năm 3 Đại học Quốc gia Hà Nội = The influence of teamwork on third-year students' academic results at vietnam national university, Hanoi

Tác giả: Đặng, Thị Bích Liên

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Conference Paper

Mô tả vật lý: 17 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/146049  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Hội thảo khoa học; Giáo dục học; Kỹ năng bảo vệ bản thân; Thực tế ảo tăng cường; Phòng chống dịch; Trẻ em

 


Báo cáo đã tổng quan các nghiên cứu về kĩ năng tự bảo vệ bản thân của trẻ mẫu giáo và ứng dụng thực tế ảo tăng cường EON-XR trong giáo dục từ đó chỉ ra những vấn đề cơ bản trong việc ứng dụng và dạy trẻ tự bảo vệ bản thân qua phần mềm EON-XR. Báo cáo đã sử dụng phương pháp nghiên cứu lý luận và phương pháp thể nghiệm để chỉ ra tính hiệu quả, khả năng ứng dụng thực tế ảo tăng cường EON-XR trong giáo dục kĩ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ mẫu giáo, làm căn cứ để xây dựng được cơ sở lý luân và thực tiễn của đề tài. Bên cạnh đó, nhờ sự hỗ trợ của phần mềm thực tế ảo tăng cường EONXR, xây dựng được những bài giảng kết hợp sinh động để cung cấp, hướng dẫn cho trẻ cách phòng tránh dich bệnh Covid 19 và một số bệnh truyền nhiễm khác

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn