Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Ảnh hưởng của hoạt động bán chéo đến hình ảnh thương hiệu ngân hàng = Influence of cross-selling activities on bank brand image

Ảnh hưởng của hoạt động bán chéo đến hình ảnh thương hiệu ngân hàng = Influence of cross-selling activities on bank brand image

Tác giả: Nguyễn, Thị Thu

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49472  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Ngân hàng; Bán chéo; Sự hài lòng; Lòng trung thành; Hình ảnh thương hiệu ngân hàng

 


Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về hoạt động bán chéo của các ngân hàng và ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu của họ. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, hoạt động bán chéo cũng góp phần tạo ra sự không hài lòng của một bộ phận khách hàng, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của ngân hàng và là một trong những yếu tố làm giảm sức cạnh tranh. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số giải pháp đối với các ngân hàng nhằm hạn chế sự rủi ro trong hoạt động bán chéo, từ đó giúp cải thiện hình ảnh và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn