Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Ảnh hưởng của hai tác phẩm "Nhật ký Đặng Thùy Trâm" và "Mãi mãi tuổi hai mươi" trong việc giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên hiện nay. = The influence of "The Diary of Dang Thuy Tram" and "Forever age 20" in educating political consciousness for students today

Ảnh hưởng của hai tác phẩm "Nhật ký Đặng Thùy Trâm" và "Mãi mãi tuổi hai mươi" trong việc giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên hiện nay. = The influence of "The Diary of Dang Thuy Tram" and "Forever age 20" in educating political consciousness for students today

Tác giả: Nguyễn, Thị Mai

Nhà xuất bản: Tạp chí Giáo dục và Xã hội

Năm xuất bản: 2022-03

Loại tài liệu: Working Paper

Nguồn gốc: http://thuvien.vku.udn.vn/handle/123456789/2204  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Political consciousness education; content; methods; students

 


Educating political consciousness for students is to create confidence in the Party and the State, to orient students' political ideals in the process of styding and training, to preserve and promote traditional cultural values of the nation such as patriotism, diligence, creativity, solidarity, independence, self-reliance, to educate on noble and selfless lifestyles, to help students have a life full of love for people and the country. The article presents the influnce of the works "The Diary of Dang Thuy Tram" and "Forever age 20" in educating political consciousness for students today.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn