Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Ảnh hưởng của GDP, mức tiêu thụ năng lượng và độ mở thương mại đến phát thải khí nhà kính tại Việt Nam

Ảnh hưởng của GDP, mức tiêu thụ năng lượng và độ mở thương mại đến phát thải khí nhà kính tại Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Thị Hộp

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65437  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Khí nhà kính; GDP; Nhiên liệu hóa thạch; Năng lượng tái tạo; Độ mở thương mại; Khí nhà kính, GDP, nhiên liệu hóa thạch, năng lượng tái tạo, độ mở thương mại, Việt Nam; Greenhouse gas; Fossil energy; Renewable energy; Trade openness; Vietnam

 


Nghiên cứu này đã tìm kiếm mối liên hệ giữa lượng phát thải khí nhà kính (GHG) và tổng sản phẩm trong nước (GDP), tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch (FEC), năng lượng tái tạo (REC) và độ mở thương mại (TRO) tại Việt Nam trong giai đoạn 1980-2018, thông qua bộ dữ liệu của ngân hàng thế giới. Nghiên cứu sử dụng mô hình phân phối trễ tự hồi quy (ARDL). Kết quả chạy mô hình trong dài hạn chỉ ra cả 04 yếu tố khảo sát đều tác động đến mức phát thải GHG trong đó GDP tác động mạnh nhất đến mức phát thải theo sau là GDP, TRO, REC, FEC và REC2 trong mô hình bậc 2. Trong mô hình bậc 1, chỉ hai thông số GDP, REC tác động đến phát thải GHG trong mô hình bậc 1, nhưng với hệ số -0,007 của REC so với 0,669 của GDP ở mức ý nghĩa 1%, tác động này là chưa đáng kể đến suy giảm phát thải GHG. Mô hình bậc 2 tìm thấy có sự phù hợp cao với R2 hiệu chỉnh đạt đến 0,972. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng trong ngắn hạn REC không ảnh hưởng đáng kể đến sự phát thải khí nhà kính Trên cơ sở kết quả từ mô hình, nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế mức phát thải GHG nhưng vẫn thúc đẩy tăng trưởng trưởng kinh tế.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn