Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Ảnh hưởng của dự báo lợi nhuận đến tỷ suất sinh lời cổ phiếu trong các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam = Impact of earnings predictability on stock returns in Vietnamese listed firms

Ảnh hưởng của dự báo lợi nhuận đến tỷ suất sinh lời cổ phiếu trong các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam = Impact of earnings predictability on stock returns in Vietnamese listed firms

Tác giả: Nguyễn, Thị Hoa Hồng

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49606  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Doanh nghiệp niêm yết; Chất lượng; Lợi nhuận; Dự báo lợi nhuận; Tỷ suất sinh lời cổ phiếu; Thị trường chứng khoán

 


Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của dự báo lợi nhuận đến tỷ suất sinh lời (TSSL) cổ phiếu trong các doanh nghiệp (DN) niêm yết tại Việt Nam giai đoạn 2010-2020. Bằng cách áp dụng các mô hình hồi quy đa biến, kết quả nghiên cứu cho thấy, chất lượng lợi nhuận của DN càng tốt được đo lường thông qua chỉ số dự báo lợi nhuận càng cao sẽ dẫn đến TSSL cổ phiếu càng lớn. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng chứng minh được các nhân tố khác, bao gồm: TSSL trên vốn chủ sở hữu (ROE); Khả năng thanh toán nhanh; Mức độ rủi ro hệ thống; Đòn bẩy tài chính đều có những tác động nhất định đến TSSL cổ phiếu trong các DN niêm yết tại Việt Nam.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn