Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Ảnh hưởng của cố vấn đối với các dự án khởi nghiệp sáng tạo trong cuộc thi khởi nghiệp: Thực trạng tại Việt Nam = The influence of mentors on innovative startup projects in the startup competition: Reality in Vietnam

Ảnh hưởng của cố vấn đối với các dự án khởi nghiệp sáng tạo trong cuộc thi khởi nghiệp: Thực trạng tại Việt Nam = The influence of mentors on innovative startup projects in the startup competition: Reality in Vietnam

Tác giả: Trần, Lò Nhật Anh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49466  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Khởi nghiệp sáng tạo; Cố vấn; Cuộc thi khởi nghiệp; Sinh viên

 


Khởi nghiệp sáng tạo (KNST) đang trở thành xu hướng với những cuộc thi khởi nghiệp có sức ảnh hưởng vô cùng lớn đến sinh viên Việt Nam. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm điều tra mối quan hệ giữa cố vấn và kết quả thực hiện dự án KNST thông qua khảo sát các sinh viên tham gia các cuộc thi khởi nghiệp tại Việt Nam. Sau khi phân tích 150 phản hồi thu thập được, kết quả cho thấy, cố vấn có tác động tích cực đến Kiến thức về tư duy và công cụ KNST. Động lực và đam mê KNST của sinh viên và Kết quả thực hiện dự án khởi nghiệp. Từ đó, một số khuyến nghị được đề xuất nhằm nâng cao vai trò của cố vấn nhằm đẩy mạnh kết quả thực hiện dự án KNST của sinh viên Việt Nam.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn