Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Ảnh hưởng của chất lượng kiểm toán đến giá cổ phiếu của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Ảnh hưởng của chất lượng kiểm toán đến giá cổ phiếu của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tác giả: Hồ Thị Mỹ Linh

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64139  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Chất lượng kiểm toán; Tác động của chất lượng kiểm toán đến thị giá cổ phiếu; Audit quality; The impact of audit quality on stock market price

 


Tại Việt Nam, thị trường“chứng khoán ngày càng phát triển mạnh. Số liệu từ Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết trong tháng 11/2021, nhà đầu tư trong nước mở mới 220.817 tài khoản chứng khoán. Đây là con số lớn nhất trong lịch sử 21 năm thành lập thị trường. Tác giả đã nghiên cứu tổng quan các nghiên cứu tại Việt Nam và trên thế giới. Các bài báo và công trình nghiên cứu đều đáng tin cậy về mặt khoa học và đều được đăng tải trên các tạp chí uy tín. Từ đó, giúp tác giả nhận thấy khe hỏng nghiên cứu và làm nền tảng để thực hiện những bước tiếp theo.” Với mục tiêu xác định các“nhân tố đại diện chất lượng kiểm toán tác động đến đến thị giá cổ phiếu của các công ty niêm yết tại Việt Nam và đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đại diện CLKT đến thị giá cổ phiếu của các công ty niêm yết tại Việt Nam. Để đạt được các mục tiêu này, tác giả đã sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng và thể hiện kết quả nghiên cứu qua mô hình OLS, REM và FEM.” Tác giả sẽ thu thập BCTC đã được kiểm toán của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, bao gồm 2 sàn chứng khoán Tp Hồ Chí Minh (HOSE) và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Tác giả thu thập từ website của các công ty niêm yết hoặc có trường hợp thu thập từ website của Công ty Vietstock. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng khi so sánh với giả thuyết đặt ra thì mô hình ban đầu có 6 biến, trong đó có 3 biến không có ý nghĩa và 3 biến hoàn toàn trùng khớp với giả thuyết đặt ra là nhiệm kỳ kiểm toán, quy mô công ty niêm yết, số tuổi của công ty. Mô hình FEM là mô hình phù hợp nhất trong 3 mô hình OLS, REM và FEM. Kết quả mô hình có ý nghĩa là Nhiệm kỳ kiểm toán càng tăng thì càng làm cho giá cổ phiếu càng tăng (giá trị của biến NK gần về 0, mà 0 là trường hợp nhiệm kì trên 3 năm), quy mô của công ty niêm yết càng lớn thì càng làm tăng giá cổ phiếu. Từ kết quả này ta sẽ đề xuất các kiến nghị nhằm nâng cao thị giá cổ phiếu của các doanh nghiệp.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn