Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ ngân hàng số đến sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng đối với ngân hàng trong bối cảnh Covid - 19

Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ ngân hàng số đến sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng đối với ngân hàng trong bối cảnh Covid - 19

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Diễm

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63988  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Dịch vụ ngân hàng số; Chất lượng dịch vụ; Sự hài lòng; Lòng trung thành; Digital banking service; Service quality; Satisfaction; Loyalty

 


Việc đánh giá tác động của chất lượng dịch vụ ngân hàng số đến sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng trong bối cảnh COVID-19 nhằm giúp đưa ra các đóng góp thực tiễn cho các nhà quản trị ngân hàng, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng số, thỏa mãn nhu cầu và tăng khả năng gắn kết giữa ngân hàng với khách hàng. Mục tiêu nghiên cứu đánh giá mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ ngân hàng số, sự hài lòng của khách hàng và lòng trung thành của khách hàng đối với các ngân hàng tại Thành phố HCM trong bối cảnh COVID – 19. Dung lượng mẫu gồm 300 khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ ngân hàng số của các ngân hàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, được thu thập bằng phương pháp chọn mẫu thuận tiện. Số liệu được thu thập và phân tích bằng phương pháp kiểm định độ tin cậy Cronbach’s alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích nhân tố khẳng định CFA và kiểm định bằng mô hình cấu trúc tuyến tính SEM để đưa ra các kết quả cho bài nghiên cứu. Kết quả cho thấy chất lượng dịch vụ ngân hàng số có tác động trực tiếp đến sự hài lòng của khách hàng và sự hài lòng của khách hàng cũng có tác động trực tiếp đến lòng trung thành của khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng số. Luận văn đưa ra các hàm ý quản trị nhằm giúp các nhà lãnh đạo ngân hàng nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng số nói riêng và cải tiến chất lượng dịch vụ ngân hàng nói chung.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn