Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ lên lòng trung thành khách hàng tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Sóc Trăng = Effect of service quality on customer loyalty to JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam, Soc Trang branch

Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ lên lòng trung thành khách hàng tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Sóc Trăng = Effect of service quality on customer loyalty to JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam, Soc Trang branch

Tác giả: Nguyễn, Thị Phương Dung

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49604  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Ngân hàng; Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam; Lòng trung thành; Rào cản chuyển đổi; Chất lượng; Dịch vụ

 


Nghiên cứu được thực hiện với bộ dữ liệu 256 quan sát là khách hàng giao dịch tại quầy của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Sóc Trăng, phương pháp phân tích được sử dụng là mô hình cấu trúc tuyến tính SEM. Kết quả nghiên cứu cho thấy: (1) Chất lượng dịch vụ tác động tích cực đến Sự hài lòng; (2) Sự hài lòng tác động tích cực đến Lòng trung thành; và (3) Rào cản chuyển đổi đóng vai trò điều tiết trong mối quan hệ giữa Sự hài lòng và Lòng trung thành.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn