Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Ảnh hưởng của cấu trúc hội đồng quản trị, chất lượng quản trị công ty đến hiệu quả kinh doanh: bằng chứng thực nghiệm tại các công ty Cổ phần niêm yết Việt Nam

Ảnh hưởng của cấu trúc hội đồng quản trị, chất lượng quản trị công ty đến hiệu quả kinh doanh: bằng chứng thực nghiệm tại các công ty Cổ phần niêm yết Việt Nam

Tác giả: Đỗ Thị Trinh

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/66454  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Hội đồng quản trị; Quản trị công ty; Hiệu quả hoạt động; Sys-GMM; Board of directors; Corporate governance; Financial performance

 


Nghiên cứu này nhằm thực hiện đánh giá ảnh hưởng của cấu trúc Hội đồng quản trị, chất lượng Quản trị công ty đối với hiệu quả hoạt động của công ty niêm yết tại Việt Nam. Tác giả đã thực hiện nghiên cứu định lượng, dựa trên số liệu thu thập trong giai đoạn 2016 – 2021 của 205 công ty niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE). Các nhân tố đại diện cho Quản trị công ty gồm: quy mô Hội đồng quản trị, tính độc lập HĐQT, sự kiêm nhiệm và cuộc họp hàng năm của Hội đồng quản trị và năm thước đo ROE, ROA, EPS, Tobin’Q và NPM để xem xét hiệu quả hoạt động công ty trong mối quan hệ này. Nghiên cứu áp dụng mô hình hồi quy dữ liệu bảng như mô hình hồi quy gộp OLS, mô hình tác động cố định (FEM) và mô hình tác động ngẫu nhiên (REM), kiểm định Hausman và mô hình Sys-GMM để kiểm định các giả thuyết nghiên cứu. Kết quả của nghiên cứu cho thấy rằng: Quy mô và cuộc họp của Hội đồng quản trị mối tương quan ngược chiều đến hiệu quả hoạt động của công ty. Bên cạnh đó, tính độc lập của Hội đồng quản trị có mối tương quan thuận chiều với hiệu quả hoạt động. Nghiên cứu chưa tìm thấy ý nghĩa thống kế đối với nhân tố sự kiêm nhiệm của chủ tịch/CEO. Kết quả của nghiên cứu cho thấy các công ty niêm yết tại Việt Nam nên thực hiện các thông lệ quản trị công ty phù hợp để nâng cao hiệu quả kinh doanh và tối đa hóa giá trị công ty.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn