Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Ảnh hưởng của các đặc tính hội đồng quản trị đến lượng tiền mặt nắm giữ của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ bất ổn

Ảnh hưởng của các đặc tính hội đồng quản trị đến lượng tiền mặt nắm giữ của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ bất ổn

Tác giả: Võ Văn Thành

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64060  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Tiền mặt nắm giữ; Quản trị doanh nghiệp; Các đặc tính Hội đồng quản trị; Thời kỳ bất ổn; Lý thuyết đại diện; Cash holdings; Corporate governance; Boards of Directors characteristics; Uncertain times,; Agency theory

 


Bài nghiên cứu này xem xét ảnh hưởng của các đặc tính Hội đồng quản trị đến lượng tiền mặt nắm giữ của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ bất ổn, tác giả áp dụng hướng nghiên cứu của D.R. Cambrea và cộng sự (2021), tác giả tập trung vào ba đặc tính chính của Hội đồng quản trị: Giám đốc điều hành kiêm nhiệm, Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập và Quy mô Hội đồng quản trị với mẫu dữ liệu được thu thập từ 89 công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2006 - 2021 nhằm kiểm tra ảnh hưởng của các đặc tính Hội đồng quản trị đến lượng tiền mặt nắm giữ trong các giai đoạn khác nhau của nền kinh tế. Đầu tiên, tác giả nhận thấy rằng doanh nghiệp Việt Nam có khuynh hướng gia tăng lượng tiền mặt nắm giữ để tránh các biến động về dòng tiền và các sự kiện bất ngờ, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động với quy mô nhỏ, khó tiếp cận thị trường vốn. Thứ hai, tác giả tìm thấy sự ảnh hưởng của các đặc tính Hội đồng quản trị đến lượng tiền mặt nắm giữ tại doanh nghiệp Việt Nam, cụ thể là các doanh nghiệp có thành viên hội đồng quản trị kiêm nhiệm vai trò CEO có xu hướng gia tăng dự trữ tiền mặt tại doanh nghiệp phù hợp với lý thuyết đại diện. Trong thời kỳ bất ổn của nền kinh tế, đặc tính hội đồng quản trị của doanh nghiệp có ảnh hưởng đáng kể đến lượng tiền mặt nắm giữ của doanh nghiệp. Để kiểm soát vấn đề đại diện và nâng cao giá trị công ty, các doanh nghiệp niêm yết cần minh bạch hóa cơ chế quản trị, gia tăng tính độc lập giữa hoạt động quản trị và công tác điều hành doanh nghiệp.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn