Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Anh/Chị hãy viết một bài luận (không giới hạn độ dài) trình bày về sự thay đổi trong nhận thức và thái độ của Anh/Chị đối với vấn đề đo lường và đánh giá kết quả học tập của học sinh ở trường phổ thông hiện nay. Theo Anh/Chị, kiểm tra đánh giá học sinh trong dạy học ở các trường phổ thông hiện nay cần thay đổi như thế nào (về triết lý hoạt động, về hình thức, và nội dung) để đáp ứng những mục tiêu giáo dục của thời đại: đào tạo nên những thế hệ người học có tư duy phản biện, khả năng hợp tác và sáng tạo.

Anh/Chị hãy viết một bài luận (không giới hạn độ dài) trình bày về sự thay đổi trong nhận thức và thái độ của Anh/Chị đối với vấn đề đo lường và đánh giá kết quả học tập của học sinh ở trường phổ thông hiện nay. Theo Anh/Chị, kiểm tra đánh giá học sinh trong dạy học ở các trường phổ thông hiện nay cần thay đổi như thế nào (về triết lý hoạt động, về hình thức, và nội dung) để đáp ứng những mục tiêu giáo dục của thời đại: đào tạo nên những thế hệ người học có tư duy phản biện, khả năng hợp tác và sáng tạo.

Tác giả: Hoàng, Thị Huyền

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2021

Loại tài liệu: Essay

Mô tả vật lý: 3 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/141550  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Sự thay đổi; Nhận thức và thái độ; Vấn đề đo lường và đánh giá kết quả học tập; Học sinh ở trường phổ thông; Mục tiêu giáo dục của thời đại; Tư duy phản biện; Khả năng hợp tác và sáng tạo.

 


Đổi mới đánh giá từ hướng tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực người hoc. Các trường phổ thông cần phải xác định rõ triết lý hoạt động. Đánh giá nhằm mục tiêu gì, đánh giá như thế nào,...Thay vì tập chung đánh giá kết quả học tập cuối môn học, giáo viên có thể chuyển sang sử dụng các hình thức kiểm tra đánh giá thường xuyên, đánh giá định kỳ sau mỗi chuyên đề nhằm phản hồi lại cho người học một cách hiệu quả. Chuyển từ chủ yếu đánh giá kiến thức, kỹ năng, thái độ sang đánh giá năng lực, phẩm chất của học sinh. Giúp học sinh phát triển được tư duy phản biện, khả năng hợp tác và sáng tạo.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn