Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Anh/Chị hãy lựa chọn 1 chuyên đề nội dung dạy học trọn vẹn (tương đương thời gian dạy học tối thiểu 4 tuần) trong Chương trình chi tiết môn học (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2018) thuộc ngành đào tạo sư phạm của Anh/Chị và viết hệ thống câu hỏi kiểm tra đánh giá để sử dụng cho các hoạt động KTĐG trên lớp học. Bài làm cần sử dụng đa dạng các loại hình câu hỏi KTĐG mà Anh/Chị đã được tiếp cận và làm quen trong học phần sao cho phù hợp với Mục tiêu dạy học/tiêu chí đánh giá.

Anh/Chị hãy lựa chọn 1 chuyên đề nội dung dạy học trọn vẹn (tương đương thời gian dạy học tối thiểu 4 tuần) trong Chương trình chi tiết môn học (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2018) thuộc ngành đào tạo sư phạm của Anh/Chị và viết hệ thống câu hỏi kiểm tra đánh giá để sử dụng cho các hoạt động KTĐG trên lớp học. Bài làm cần sử dụng đa dạng các loại hình câu hỏi KTĐG mà Anh/Chị đã được tiếp cận và làm quen trong học phần sao cho phù hợp với Mục tiêu dạy học/tiêu chí đánh giá.

Tác giả: Hoàng, Thị Huyền

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2021

Loại tài liệu: Essay

Mô tả vật lý: 10 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/141549  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Nội dung dạy học; Câu hỏi kiểm tra đánh giá; Mục tiêu dạy học

 


Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu về Liên hợp quốc. - Trình bày và phân tích được một số vấn đề cơ bản về Liên hợp quốc. - Trình bày và phân tích được vai trò của Liên hợp quốc trong các lĩnh vực. - Trình bày được mối quan hệ giữa Liên hợp quốc và Việt Nam.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn