Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Analyzing consumer behaviors and attitudes towards plastic bag consumption in Hanoi wet markets

Analyzing consumer behaviors and attitudes towards plastic bag consumption in Hanoi wet markets

Tác giả: Yoo, Jinmoo

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/15545  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Earth and environmental eciences; Environmental effects on ecosystems; Data science; Behavioral economics; Plastic alternatives; Linear regression; Effective preferences

 


This research investigates consumers’ stated attitudes and behaviors towards plastic bag consumption in Hanoi wet markets. The project leveraged a stated preference survey (SPS) and background demographic survey of the consumers at two wet markets to run a linear regression and determine the “value” that the general Vietnamese population places on plastic bags compared to alternatives. Altogether, the demographic survey gathered 163 responses and SPS 235 responses. The SPS provided survey respondents with four different options to store the vegetables they bought in the wet market: plastic bag, paper bag, ecofriendly tote bag, or a reusable bag. Four different attributes (price, volume item can hold, weight item can hold, and the number of times item can be used) and their respective levels were presented. The analysis (p<0.05) showed that price and functionality are the two most important actors in deciding whether a consumer would use a plastic bag or an alternative at the wet market. For each additional unit kilogram that an item, could hold, the probability of a person purchasing that item decreased by 3.21%. On the other hand, a unit increase in price (measured in VND) decreased the probability that a person would purchase the item by 0.0001178%. Ultimately, despite the current excessive use of plastic bags, the general Vietnamese demographic (91%) demonstrated a shift or a desire for a shift towards the adoption of plastic alternatives.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn