Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Analysis of the effects of closing process of guide vanes on the water hammer pressure value of the Houya hydropower station, Laos

Analysis of the effects of closing process of guide vanes on the water hammer pressure value of the Houya hydropower station, Laos

Tác giả: Nguyen ,Thi Nho

Nhà xuất bản: Trường Đại học Thuỷ lợi

Năm xuất bản: 2021

Loại tài liệu: BB

Nguồn gốc: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/11887  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Numerical simulation; Guide vanes; Water hammer; Hydropower station

 


This paper presents the numerical simulation results to analyze the effects of the closing process of guide vanes on the water hammer pressure values and fluctuations in the surge tank for the Houya Hydropower Station, Laos. The three processes of opening and closing the unit at the respective durations of 8.2; 8.04 and 7.18s show that the water hammer pressure value increases 60%, 58.2% and 58% respectively. This result shows that it is not possible to have this limited overpressure in 8 seconds closing time with any torque of the unit of GD2. For the selected speed of the machine, it is recommended that the results are satisfactory with 30 seconds closing time. It is also recommended to use the results of vertical pressure distribution along the energy line in case 3 to design the structure of the box channel and steel pipe, ensure no breakage for the box channel and safety for steel pipe.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn