Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 An Utilizing of Spectral Mask to Enhance GSC Beamformer

An Utilizing of Spectral Mask to Enhance GSC Beamformer

Tác giả: Nguyen, Ba Huy

Nhà xuất bản: Da Nang Publishing House

Năm xuất bản: 2022-07

Loại tài liệu: Working Paper

Nguồn gốc: http://thuvien.vku.udn.vn/handle/123456789/2319  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Microphone array; beamforming; Generalized Sidelobe Canceller; speech enhancement; noise reduction; the reference signal; spectral mask

 


Speech source separation is always a complex problem when the recording situation has interference, unwanted noise, transport vehicle or third-party talker. Without any assumed information about source, it is very difficult to separate useful signal. Nowadays, there has been a several approaches to extract target directional speech. This technology, which use microphone array to utilize the microphone placement and speaker location, named beamformer. Generalized Sidelobe Canceller (GSC) Beamformer is one of the most popular method for remov- ing interfering noise and achieve desired signal with high speech quality. However, its performance is always degraded due to many reasons, such as the different microphone sensitivities, microphone mismatches, the error of the direction of arrival (DOA). In this paper, the author presented a spectral mask, which uses the instantaneous value of the signal-to-noise SNR for enhancing GSC's evaluation in presence of complicated noise. The developed spectral mask is based on the assumption of the amount of speech leakage is proportional with the ratio SNR, the higher SNR, the smaller spectral mask. The performed experiment was verified and confirmed of this approach through the numerical results of the SNR from 2.0 (dB) to 6.9 (dB). The proposed method, which provides us an efficient solution to deal realistic speech task with microphone array, can be integrated into multi-microphone system with arbitrary geometry or distribution of microphones.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn