Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 An investigation into English-majored students’ self-assessment of their speaking performance

An investigation into English-majored students’ self-assessment of their speaking performance

Tác giả: Khau Hoang Anh

Nhà xuất bản: Gate Association for Teaching and Education

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65230  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Self-assessment; English-majored students; Speaking performance; Rubric; Grading criteria; Perceptions

 


Self-assessment with corrective training has been long seen crucial in helping learners improve their own work. This study investigates a group of 28 Englishmajored students’ self-assessment of their Speaking performance at the end of a Speaking course at a university. First, the study explores their knowledge of the speaking test and then it provides them with 11 meetings of training on and practising using a speaking rubric which centres on the four grading criteria: Fluency and coherence, Pronunciation, Grammatical range, and Lexical resources. The participants’ perception about their speaking performance after they took the speaking test is also explored. Finally, two examiners are employed to rate these students’ speaking performance. The results revealed that the participants were found to be knowledgeable about the requirements in doing the test. Then, for their self-assessment on their test performance, they used the trained rubric to help them rate their work quite well, which highly correlated with the result of the teachers’ rating which was also correlated with the average score of the two raters. The students’ perceptions about their ability to perform these four Speaking grading criteria after taking

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn