Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 An image encryption scheme based on chaotic logarithmic map and key generation using deep CNN

An image encryption scheme based on chaotic logarithmic map and key generation using deep CNN

Tác giả: Uğur Erkan

Nhà xuất bản: Springer

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63806  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Image encryption; Chaotic map; Logarithmic map; Deep convolution neural network (CNN); Bit reversion

 


A secure and reliable image encryption scheme is presented, which depends on a novel chaotic log-map, deep convolution neural network (CNN) model, and bit reversion operation for the manipulation process. CNN is utilized to generate a public key to be based on the image in order to enhance the key sensitivity of the scheme. Initial values and control parameters are then obtained from the key to be used in the chaotic log-map, and thus a chaotic sequence is produced for the encrypting operations. The scheme then encrypts the images by scrambling and manipulating the pixels of images through four operations: permutation, DNA encoding, diffusion, and bit reversion. The encryption scheme is precisely examined for the well-known images in terms of various cryptanalyses such as key-space, key sensitivity, information entropy, histogram, correlation, differential attack, noisy attack, and cropping attack. To corroborate the image encryption scheme, the visual and numerical results are even compared with available scores of the state of the art. Therefore, the proposed log-map-based image encryption scheme is successfully verified and validated by superior absolute and comparative results. As future work, the proposed log-map can be extended to combinational multi-dimensional with existing efficient chaotic maps.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn