Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 An exploratory study of internal migrant children’s educational experiences and achievements in primary school settings in Vietnam [PhD thesis]

An exploratory study of internal migrant children’s educational experiences and achievements in primary school settings in Vietnam [PhD thesis]

Tác giả: Tham, Nguyen Thi Hong

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/15624  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Migrant; Children; Primary school; Vietnam; Achievements

 


The thesis provides detailed insights into the internal migration experiences of parents and children and the varying impacts of internal migration on the lived experiences of primary aged school children in Vietnam. Applying the articles of the United Nation's Convention on the Rights of the Child (UNCRC), concepts from the sociology of childhood and the ecological approach, the thesis illustrates how the experiences of internal migrant children and their access to education rights are situated and contextual, and how they reflect (and are refracted through) a combination of social structural factors (economic and political - the exosystem level), family factors (parental experiences, expectations and own educational experiences - the macrosystem level) and school factors (teacher and peer relations - the microsystem level). These provide the wider context within which the individual children are located and through which they give voice to their own experiences. Using qualitative approaches with children between the ages of 8-10 years and semistructured interviews with parents and schoolteachers, the thesis illustrates the voices and needs of children and families in detailed and rich commentary. Given that there are very few studies applying these frameworks to elicit and understand the views and experiences of Vietnamese children about internal migration and their schooling, this thesis helps addresses this gap and in so doing provides knowledge that can assist in future policy and practice responses.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn