Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 An Empirical Study on E-government Adoption in Vietnam: Moderating Role of Uncertainty Avoidance

An Empirical Study on E-government Adoption in Vietnam: Moderating Role of Uncertainty Avoidance

Tác giả: Le, Phuoc Cuu Long

Nhà xuất bản: CEUR-WS

Năm xuất bản: 2021-10

Loại tài liệu: Working Paper

Nguồn gốc: http://thuvien.vku.udn.vn/handle/123456789/2219  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: E-government; UTAUT; Uncertainty Avoidance

 


With the aims to improve government productivity and meet the citizens’ requirements, E-government has gained incredible popularity in many nations worldwide. Vietnam has established an E-government to enhance the quality of its public services for many years. Exploring factors affecting Egovernment adoption in Vietnam has drawn significant attention from many scholars; however, considering the effect of national culture in general, especially the uncertainty avoidance dimension, is still a shortage of studies. Therefore, based on the UTAUT model, this study explores the determinants of usage behavior and the moderating role of uncertainty avoidance dimension to usage behavior of citizens in E-government services in Vietnam. The results show that performance expectancy, effort expectancy, social influence have significant impacts on behavioral intention toward E-government usage behavior, and facilitating conditions play an essential role in forming E-government usage behavior. Moreover, uncertainty avoidance was found to be a moderator to the relationship between social influence and behavioral intention to use E-government.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn