Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 An analysis of australia’s foreign policy through its domestic factors to combat child sex tourism in project childhood

An analysis of australia’s foreign policy through its domestic factors to combat child sex tourism in project childhood

Tác giả: Kresnawati, Megahnanda Alidyan

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/15625  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Child sex tourism; Foreign policy; Domestic determinant

 


2010 was the year Australia initiated and signed Project Childhood, a grant and partnership to protect children from sexual exploitation due to travel and tourism. Four countries in the Greater Mekong Subregion, Thailand, Cambodia, Laos, and Vietnam, are in a sub-region where child sex tourism occurs a lot. The phenomenon of transnational borders will involve sending country as the country of traveling child sex offenders, and receiving country for victims coordinates to make serious law enforcement regarding this issue. In formulating foreign policy, domestic factors are one way of looking at why Australia provides funding, assistance, and initiate international cooperation to combat child sex tourism in GMS. Through this research, the authors will explain the domestic factors that influence Australia in initiating Project Childhood as its foreign policy, using domestic determinants as the level of analysis. Then, it will be divided into 3 sub-determinants, they are; highly stable, demonstrating an Australian responsibility for TCSO originating in the country. This is related to one of the demographic components that cause migration problems. Moderately stable, in relation to the domestic reforms that are actively being carried out in the context of enforcing the extraterritoriality. The last, unstable, the factor of public opinion which also has played an important role so that the government gives attention to this phenomenon

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn