Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Amoxicillin degradation ability of Bacillus cereus C1 isolated from catfish pond sludge in Vietnam

Amoxicillin degradation ability of Bacillus cereus C1 isolated from catfish pond sludge in Vietnam

Tác giả: Others

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/15668  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Bacillus cereus; Antibiotic resistance; Amoxicillin degradation

 


The biological removal of antibiotic residue in the environment has earned great interest. This study presented the biodegradation of amoxicillin (AMX) using B. cereus C1 isolated from the catfish pond sludge in Vietnam. This AMX-degrading bacterial strain grew well in the range of temperatures between 25ΟC and 40ΟC under aerobic condition. In a culture medium containing nitrogen source of NH4Cl (1 g.L 1) alone, the bacterium showed a AMX degradation ability of 54%. The AMX degradation ability of this bacterial strain was the highest level of 94% in the culture medium with 1.5 g.L 1 of NH4Cl and 3 g.L 1 of glucose. B. cereus C1 exhibited a great antibiotic degradation capability on high AMX concentration of 250 μg.mL 1 of AMX with AMX removal efficiency of 84% in 16 h of cultivation.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn