Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Adsorptive removal of azo dye newcoccine using high performance adsorbent based-polycation-modiefed nano alpha alumina particles

Adsorptive removal of azo dye newcoccine using high performance adsorbent based-polycation-modiefed nano alpha alumina particles

Tác giả: Doan, Thi Hai Yen

Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2021

Loại tài liệu: Conference Paper

Mô tả vật lý: 8 p.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/141505  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Newcoccine; Alpha Alumina; Azo dyes; Adsorption; Nanomaterials

 


The Newcoccine (NCC) azo dyes were successfully removed through the adsorption onto PVBTAC-modĩfied-a-AI203 particles. The optimal conditions of the NCC adsorption were thoroughly investigated. The NCC adsorptive removal was conducted at pH 8, NaCI 10 mM, a-AI2O3 adsorbent dosage of 3 mg/mL and contact time of 45 min. Interestingly, the optimal pH of 8 potentially apply to treat real wastewater as the environmental pH range is often about 7-8. High removal efficiency and adsorption capacity of the NCC azo dyes were found to be approximately 95% and 3.17 mg/g with an initial NCC concentration of 10 ppm. The NCC adsorption on the modified a-AI20j particles was well fitted with a Freundlich model isotherm. A pseudo- second kinetic was more suitable for the NCC adsorption on the PVBTAC-modified 0- AI,03 surface than a pseudo-first kinetic.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn