Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 A study of the impact of social media marketing efforts on brand awareness in the real estate industry in Vietnam

A study of the impact of social media marketing efforts on brand awareness in the real estate industry in Vietnam

Tác giả: Long, Le Phuoc Cuu

Năm xuất bản: 2023

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/15787  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Social media; Social media marketing; Brand awareness; Real estate

 


Vietnam's real estate market has grown enormously as the government promotes public investment. In particular, the COVID-19 pandemic has had a great impact on changing consumer habits. Customers often search for information about real estate projects and brands through social media platforms before consulting relatives or brokers. A brand with a higher level of awareness will be more valuable and trusted by many customers choosing projects. Therefore, it can be affirmed that it is necessary to determine the influence of social media marketing efforts on brand awareness. This study examined the relationship between social media marketing efforts and customer brand awareness in the real estate industry in Vietnam. This study employed a deductive methodology coupled with a quantitative approach. The data collected from six hundred real estate clients were subjected to Cronbach's Alpha reliability analysis, exploratory factor analysis, correlation analysis, multiple regression, T-Test, and ANOVA techniques to determine the existence of an indirect relationship. According to the findings of this study, social media marketing efforts include five factors: Interaction, Trendiness, Entertainment, Customization, and Electronic Word of Mouth (eWOM) positively impact real estate customers' brand awareness. While customization significantly influences the customer's brand awareness, Trendiness has little impact on consumers' brand awareness. Still, it remains a crucial factor in enhancing the efficacy of social media marketing. Thus, real estate enterprises must improve social media marketing efforts to collect information efficiently, reach target customers, and facilitate sales.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn