Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 A students  needs analysis of the English - Medium foreign trade operating skills course at faculty of Foreign Languages Ba Ria - Vung Tau University: Thesis

A students' needs analysis of the English - Medium foreign trade operating skills course at faculty of Foreign Languages Ba Ria - Vung Tau University: Thesis

Tác giả: Ngo, Viet Hoai

Nhà xuất bản: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Nguồn gốc: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20635  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: English language -- Study and teaching -- Master's thesis report; Anh ngữ -- Học tập và giảng dạy -- Luận văn Thạc sĩ

 


As the primary goal of English for specific purposes (ESP) is to educate students to utilize English in specific job settings, it is critical for ESP course planners to be aware of student needs to conduct a requirements analysis to help curriculum designers in developing effective ESP courses or programs. Thus, a course without a requirements analysis lacks the specific and explicit goals needed to deliver the attention needed for clear and effective outcomes. ESP courses that are created without a needs analysis typically have too much or too little teaching to fulfill the needs of the students. To find out the reasons for former students’ poor English achievement and what and how the Business English program can be improved in the case of Baria-Vung Tau University, a proper needs analysis (NA) is needed. Therefore, this study used a model for Business English courses of Dudley-Evans and St John (1998), and Dudley-Evans (1998) to measure the current students’ needs as well as other stakeholders’ needs in terms of foreign trade operation skills. The research found out some valid results to answer the research questions why all stakeholders are interested in foreign trade operation skills course and whether it is a practical subject for English for business program. Future research may use this study as the basis to improve the intake of ESP students’ knowledge in order to accelerate the input of ESP learning and hopefully to shorten the learning time.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn