Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 A prospective cohort study on the association between waterpipe tobacco smoking and gastric cancer mortality in Northern Vietnam

A prospective cohort study on the association between waterpipe tobacco smoking and gastric cancer mortality in Northern Vietnam

Tác giả: Others

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/15598  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Waterpipe tobacco; Gastric cancer mortality; Smoking; Cigarettes; Cohort; Vietnam

 


Tobacco consumption, as a worldwide problem, is a risk factor for several types of cancer. In Vietnam, tobacco consumption in the form of waterpipe tobacco smoking is common. This prospective cohort study aimed to study the association between waterpipe tobacco smoking and gastric cancer mortality in Northern Vietnam. A total of 25,619 eligible participants were followed up between 2008 and 2019. Waterpipe tobacco and cigarette smoking data were collected; semi-quantitative food frequency and lifestyle questionnaires were also utilized. Gastric cancer mortality was determined via medical records available at the state health facilities. A Cox proportional hazards model was used to estimate hazard ratios (HR) and 95% confidence intervals (95% CI). During 314,992.8 person-years of follow-up, 55 men and 25 women deaths due to gastric cancer were identified. With never-smokers as the reference, the risk of gastric cancer mortality was significantly increased in participants who were ever-smoking (HR = 2.43, 95% CI = 1.35–4.36). The positive risk was also observed in men but was not significantly increased in women. By types of tobacco use, exclusive waterpipe smokers showed a significantly increased risk of gastric cancer mortality (HR = 3.22, 95% CI = 1.67–6.21) but that was not significantly increased in exclusive cigarette smokers (HR = 1.90, 95% CI = 0.88–4.07). There was a significant positive association between tobacco smoking and gastric cancer death for indicators of longer smoking duration, higher frequency per day, and cumulative frequency of both waterpipe and cigarette smoking. Waterpipe tobacco smoking would significantly increase the risk of gastric cancer mortality in the Vietnamese population. Further studies are required to understand the waterpipe tobacco smoking-driven gastric cancer burden and promote necessary interventions

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn