Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 A pretest-posttest design to assess the effectiveness of an intervention to reduce HIV-related stigma and discrimination in healthcare settings in Vietnam

A pretest-posttest design to assess the effectiveness of an intervention to reduce HIV-related stigma and discrimination in healthcare settings in Vietnam

Tác giả: Others

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/15573  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Community engagement; HIV/AIDS; Key populations; People living with HIV; Stigma and discrimination; Vietnam

 


Introduction: Stigma and discrimination are important barriers to HIV epidemic control. We implemented a multi-pronged facility-level intervention to reduce stigma and discrimination at health facilities across three high-burden provinces. Key components of the intervention included measurement of stigma, data review and use, participatory training of healthcare workers (HCWs), and engagement of people living with HIV and key populations in all stigma reduction activities. Methods: From July 2018 to July 2019, we assessed HIV-related stigma and discrimination among patients and HCWs at 10 facilities at baseline and 9 months following an intervention. A repeated measures design was used to assess the change in stigma and discrimination among HCWs and a repeated cross-sectional design assessed the change in stigma and discrimination experienced by PLHIV. HCWs at target facilities were invited at random and PLHIV were recruited when presenting for care during the two assessment periods. McNemar’s test was used to compare paired proportions among HCWs, and chi-square test was used to compare proportions among PLHIV. Mixed models were used to compare outcomes before and after the intervention. Results: Semi-structured interviews were conducted with 649 and 652 PLHIV prior to and following the intervention, respectively. At baseline, over the previous 12 months, 21% reported experiencing discrimination, 16% reported self-stigma, 14% reported HIV disclosure without consent and 7% had received discriminatory reproductive health advice. Nine months after the intervention, there was a decrease in reported stigma and discrimination across all domains to 15%, 11%, 7% and 3.5%, respectively (all p-values <0.05). Among HCWs, 672 completed the pre- and post-intervention assessment. At baseline, 81% reported fear of HIV infection, 69% reported using unnecessary precautions when caring for PLHIV, 44% reported having observed other staff discriminate against PLHIV, 54% reported negative attitudes towards PLHIV and 41% felt uncomfortable working with colleagues living with HIV. The proportions decreased after the intervention to 52%, 34%, 32%, 35% and 24%, respectively (all p-values <0.05). Conclusions: A multi-pronged facility-level intervention was successful at reducing healthcare-associated HIV-related stigma in Vietnam. The findings support the scale-up of this intervention in Vietnam and highlight key components potentially applicable in other settings

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn