Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 A novel view on "Human life is a day" metaphor in Cat bui by Trinh Cong Son

A novel view on "Human life is a day" metaphor in Cat bui by Trinh Cong Son

Tác giả: Vu, Thi Huyen Trang

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Conference Paper

Mô tả vật lý: 6 p.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/142562  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Extended Conceptual Metaphor Theory; Four-layered activation; Contexts

 


This study made used of Extended Conceptual Metaphor Theory proposed by Kovecses (2020) to analyze the activation of the metaphor "HUMAN LIFEIS A DAY" in the song Cát Bụi by Trinh Cong Son. We systematically show that the metaphor follows the four-layered activation from mental spaces, frames/domains to image-schema level. The mental spaces provide rich details and experiences for the composer to conceptualize the scenes and then convey his ideology through the metaphor. The important role of context is once again reaffirmed in facilitating the metaphor which is entrenched in the human long-term memory. Last but not least, we also show the Vietnamese unique cultural aspects in the frames/domains level. All in all, the study confirms the applicability of Extended Conceptual Metaphor Theory.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn