Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Ảnh hưởng tương tác giữa rủi ro tín dụng, khả năng thanh khoản và lạm phát đến sự ổn định của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Ảnh hưởng tương tác giữa rủi ro tín dụng, khả năng thanh khoản và lạm phát đến sự ổn định của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Tác giả: Hồ Phan Đức Dung

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64432  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Lạm phát; Rủi ro tín dụng; Khả năng thanh khoản; Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam; Inflation; Credit risk; Liquidity; Vietnam Joint Stock Commercial Bank

 


Luận văn sử dụng mô hình hiệu ứng cố định (FEM), mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên (REM) và mô hình sai số hiệu chỉnh (PCSE) để kiểm tra ảnh hưởng tương tác giữa khả năng thanh khoản, rủi ro tín dụng với lạm phát và bất định lạm phát lên sự ổn định trong hoạt động của ngân hàng thương mại, đo lường bằng Z-score. Bộ dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ báo cáo tài chính của các ngân hàng thương mại và dữ liệu kinh tế vĩ mô của Ngân hàng Thế giới trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2020. Khi lạm phát cao, việc duy trì số lượng lớn tài sản có khả năng sinh lời kém có thể làm giảm sự ổn định trong hoạt động do sự mất giá của tiền tệ và do đánh mất nguồn thu nhập sinh lợi có thể có. Trong khi đó, rủi ro tín dụng thường có tác động tiêu cực nhưng vẫn có thể ảnh hưởng tích cực đến sự ổn định trong hoạt động ngân hàng khi lạm phát tăng nhanh sau các giai đoạn hồi phục kinh tế. Ảnh hưởng của lạm phát và bất định lạm phát vẫn có thể tích cực trong trường hợp khả năng thanh khoản ở mức thấp và rủi ro tín dụng ở mức cao. Ngược lại, duy trì khả năng thanh khoản cao và quản lý chặt chẽ rủi ro tín dụng lại có thể làm trầm trọng hơn ảnh hưởng của lạm phát và bất định lạm phát. Kết quả nghiên cứu cũng đề xuất một số giải pháp quan trọng cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn