Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 A new approach to exchange rate forecast: The role of global financial cycle and time-varying parameters

A new approach to exchange rate forecast: The role of global financial cycle and time-varying parameters

Tác giả: Ibrahim D. Raheem

Nhà xuất bản: Wiley Online Library

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65232  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

 


The exchange rate disconnect puzzle argues that macroeconomic fundamentals are not able to accurately predict exchange rate. Recent studies have shown that the puzzle could be upturned if: (a) the dataset is structured in a panel form; (b) the model is based on the portfolio balance theory (PBT); (c) factor models are employed and (d) time-varying parameter (TVP) regression is used. This study combines these strands of the literature. Essentially, the study conjectures that Global Financial Cycle (GFCy), drawing inspiration from PBT, has some predictive information content on exchange rate. Using dataset from 25 countries, we produced some mixed results. On the whole, the GFCy is able to produce lower forecast error, as compared to the that of benchmark model. However, its effectiveness is dependent upon the regression type (TVP vs. Panel Fixed Effect); forecast horizons (short vs. long); the sample period (early vs. late) and measures of GFCy. The results are robust to a number of checks.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn