Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 A high-resolution projected climate dataset for Vietnam: Construction and preliminary application in assessing future change

A high-resolution projected climate dataset for Vietnam: Construction and preliminary application in assessing future change

Tác giả: Others

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/15495  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Bias correction; Climate downscaling; Coupled Model Intercomparison Project Phase 5 (CMIP5); Spatial disaggregation; Vietnam

 


This study generates a daily temperature and precipitation dataset over Vietnam at a high resolution of 0.1° for the historical period 1980– 2005 and the future period 2006–2100 under four representative concentration pathway (RCP) scenarios, namely RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0, and RCP8.5. The bias correction (BC) and spatial disaggregation (SD) method is applied to the outputs of 31 global climate models (GCMs) of the Coupled Model Intercomparison Project Phase 5 (CMIP5) to create the new dataset called CMIP5-VN. To guide the BC and SD steps, gridded temperature and precipitation data interpolated from daily observations of 147 and 481 stations respectively are used. Results with the CMIP5-VN show that warming over Vietnam is projected to continue till the end of the 21st century under all four RCPs. The average temperature is projected to increase by 1.3+0.52 °C under RCP2.6 and by 3.85+0.85 °C under RCP8.5 between 2080–2099 and 1986–2005. The future increase is more intense in the northern regions than in the south and higher in summer than in winter. Precipitation is projected to increase by 1.16+7.1% under RCP2.6 and by 4.41+9.2% under RCP8.5. In Central Vietnam, there is a consistent rainfall increase in the future rainy season.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn