Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 A dual process on shopping well-being across shopping contexts: the role of shopping values and impulse buying

A dual process on shopping well-being across shopping contexts: the role of shopping values and impulse buying

Tác giả: Ho Trong Nghia

Nhà xuất bản: Emerald

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65207  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Impulse buying; Shopping well-being; Shopping value; Self-control; Online; Offline

 


Purpose: Adopting the duality approach, this study aims to examine cognitive and affective associations between shopping values, impulse buying tendencies and consumer shopping well-being. In addition, the study also aims to test the moderating role of self-control and compare the proposed relationships across the offline and online shopping contexts. Design/methodology/approach: A survey dataset was collected from a sample of 529 offline and online consumers in Vietnam. Structural equation modelling (SEM) was employed to test the proposed relationships among the studied constructs. Findings: The consequence of impulse buying is positive and affect-based. In addition, the positive associations between shopping values and impulse buying via dual process are validated and moderated by self-control. In addition, the association between cognitive impulse buying and shopping well-being is stronger in the online shopping context, whereas hedonic value has more influence on affective impulse buying in the offline shopping context. All other relationships are not statistically different across the two shopping contexts. Originality/value: This study introduces an appropriate theoretical framework for studying impulse buying—the duality approach. Second, the research validates the dual process and positive consequence of impulse buying. Third, self-control's moderating role is validated, whereas the studied associations are initially compared across shopping contexts.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn