Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 A Dish Recognition Framework Using Transfer Learning

A Dish Recognition Framework Using Transfer Learning

Tác giả: Truong Thanh Tai

Nhà xuất bản: IEEE

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63848  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Dish/food recognition/identification; Transfer learning; Deep learning; Culinary tourism; EfficientNet; Convolutional neural networks

 


Dish understanding from digital media is an interesting problem, but it also contains a big challenge. The challenge comes from the complexity of ingredients in the dish. With the development of deep learning, several effective tools can solve the problem partially. In this work, the task of dish recognition is considered. A novel dish recognition method based on EfficientNet architecture and transfer learning is proposed. First, we modify the EfficientNet-B0 by adding several important layers. Second, we use transfer learning to utilize optimal parameters obtained from pretraining the model on ImageNet, and then retrain it on a new dataset of dish images, i.e., UEH-VDR dataset. The UEH-VDR dataset contains images about Vietnamese dishes collected from various sources. Experimental results show that the proposed method can achieve an accuracy of 92.33% for the task of recognizing a dish. It also works more effectively than other models based on popular convolutional neural networks such as VGG and ResNet. In addition, a mobile application is also developed based on the trained data to serve visitors who want to discover the Vietnamese culinary culture.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn