Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 A critical analysis of recent developments regarding costs necessary to sell inventories (IAS 2)

A critical analysis of recent developments regarding costs necessary to sell inventories (IAS 2)

Tác giả: Nguyễn Phương Anh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Nguồn gốc: http://epub.vgu.edu.vn/handle/dlibvgu/1315  

Ngôn ngữ: en_US

Chủ đề: Net realizable value; Incremental cost; IAS 2

 


Determining costs necessary to sell inventories is an important step to calculate net realizable value. Although IAS 2 Inventories has provided guidance for entities on inventories measurement, there is still confusion about which types of costs should be included. The Committee responses that both incremental costs and non-incremental costs are included as long as they are necessary to sell inventories based on entities’ judgement. This thesis uses mixed method to find out the percentage of respondents agreeing on the tentative agenda decision and their reasons. After analyzing comment letters, the author suggests the Committee should add definitions and examples or add a standard-setting project to clear the confusion and maintain the consistency of accounting outcomes.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn