Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 A contrastive analysis of semantic features in English and Vietnamese proverbs containing the word "eat"

A contrastive analysis of semantic features in English and Vietnamese proverbs containing the word "eat"

Tác giả: Đoàn, Thị Thùy Linh

Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Conference Paper

Mô tả vật lý: 10 p.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/142512  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Proverbs containing the word "eat"; Semantic features

 


This paper aims to investigate the semantic features in proverbs containing the word "eat" in English and Vietnamese and to find out the similarities and differences between two languages. The date were collected from dictionaries and publications, both English and Vietnamese. The author carried out the analysis of contents of the proverbs to classify them into different categories in order to make the study clearer. This study is carried out on the framework of Chu Xuân Diên, Lương Văn Đang and Phuong Tri (1993). The quantitative and quantitative research approaches are also employed to analyze data. The findings indicate that the homogeneity of thinking and perception of the British and Vietnamese con be found in proverbs containing the word "eat". Besides, the contents of the proverbs ore about the same topics such as health, social and family relationship, life experience, human personality and behavior.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn