Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 A blind medical image denoising method with noise generation network

A blind medical image denoising method with noise generation network

Tác giả: Fu, Bo

Nhà xuất bản: IOS Press

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65155  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Low-dose CT images; Image denoising; Noise generation networks; Real noise; Deep learning

 


BACKGROUND:In the process of medical images acquisition, the unknown mixed noise will affect image quality. However, the existing denoising methods usually focus on the known noise distribution. OBJECTIVE:In order to remove the unknown real noise in low-dose CT images (LDCT), a two-step deep learning framework is proposed in this study, which is called Noisy Generation-Removal Network (NGRNet). METHODS:Firstly, the output results of L0 Gradient Minimization are used as the labels of a dental CT image dataset to form a pseudo-image pair with the real dental CT images, which are used to train the noise generation network to estimate real noise distribution. Then, for the lung CT images of the LIDC/IDRI database, we migrate the real noise to the noise-free lung CT images, to construct a new almost-real noisy images dataset. Since dental images and lung images are all CT images, this migration can be achieved. The denoising network is trained to realize the denoising of real LDCT for dental images by using this dataset but can extend for any low-dose CT images. RESULTS:To prove the effectiveness of our NGRNet, we conduct experiments on lung CT images with synthetic noise and tooth CT images with real noise. For synthetic noise image datasets, experimental results show that NGRNet is superior to existing denoising methods in terms of visual effect and exceeds 0.13dB in the peak signal-to-noise ratio (PSNR). For real noisy image datasets, the proposed method can achieve the best visual denoising effect. CONCLUSIONS:The proposed method can retain more details and achieve impressive denoising performance.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn