Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

  Transforming medical education to strengthen the health professional training in Viet Nam: A case study .

'Transforming medical education to strengthen the health professional training in Viet Nam: A case study'.

Tác giả: Others

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/15607  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Medical education reform; Curriculum development; Curriculum implementation; Curriculum governance; Institutional governance; Clinical competence; Organisational structure; Competency -based education; Health professional education; Faculty development

 


Summary The competency-based undergraduate curriculum reform at the University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City, Faculty of Medicine (UMP-FM) is detailed and reviewed in reference to the instructional and institutional reforms, and enabling actions recommended by the Lancet 2010 Commission for Health Professional Education. Key objectives are to: revise the overall 6-year curriculum to be more integrated and competency-based; reinforce students’ knowledge application, problem-solving, clinical competence, self-directed learning and soft skills; develop a comprehensive and performance-based student assessment programme; and establish a comprehensive quality monitoring programme to facilitate changes and improvements. New features include early introduction to the practice of medicine, family- and community-based medicine, professionalism, interprofessional education, electives experiences, and a scholarly project. Institutional reform introduces a faculty development programme, joint planning mechanism, a “culture of critical inquiry”, and a transparent faculty reward system. Lessons learnt from the curriculum reform at UMP-FM could be helpful to medical schools from low- and middle-income countries considering transitioning from a traditional to a competency-based curriculum. Funding This work receives no external funding.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn