Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 “Tính cấp thiết của đổi mới quản lí giáo dục ở nước ta hiện nay và xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lí nhà nước về giáo dục, đào tạo và trách nhiệm quản lí theo ngành, lãnh thổ của các bộ, ngành, địa phương”

“Tính cấp thiết của đổi mới quản lí giáo dục ở nước ta hiện nay và xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lí nhà nước về giáo dục, đào tạo và trách nhiệm quản lí theo ngành, lãnh thổ của các bộ, ngành, địa phương”

Tác giả: Đỗ, Thúy Ngân

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2021

Loại tài liệu: Essay

Mô tả vật lý: 14 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/141278  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Đổi mới quản lí giáo dục; Cơ quan quản lí nhà nước về giáo dục, đào tạo; Trách nhiệm quản lí theo ngành, lãnh thổ

 


Qua nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo. Ta thấy rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lí nhà nước về giáo dục và đào tạo và trách nhiệm quản lí theo ngành, lãnh thổ của các bộ, ngành, địa phương là yếu tố quan trọng góp vào thành công này. Năng lực bộ máy quản lí của các cơ quan Nhà nước phải thích ứng với xu thế toàn cầu hóa. Đảm bảo tính trách nhiệm xã hội của các cơ quan trong mọi lĩnh vực hoạt động đồng thời bảo đảm sự quản lí hợp lí của Nhà nước. Tóm lại, đổi mới quản lí giáo dục Việt Nam không chỉ là đòi hỏi bức thiết mà còn mang tính chiến lược của nền giáo dục Việt Nam trước thềm hội nhập. Đây cũng là nguyện vọng của các nhà giáo dục và các nhà tri thức tâm huyết đối với tiến bộ của nền giáo dục Việt Nam. Công cuộc đổi mới phải được tiến hành khẩn trương, quyết liệt, đúng trách nhiệm mới có thể đạt tới mục tiêu mà Hội nghị Trung ương 8 khóa XI đề ra.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn