Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

  Private Sector Contributions to National Malaria Surveillance Systems in Elimination Settings: Lessons Learned from Cambodia, Lao PDR, Myanmar, and Vietnam .

'Private Sector Contributions to National Malaria Surveillance Systems in Elimination Settings: Lessons Learned from Cambodia, Lao PDR, Myanmar, and Vietnam'.

Tác giả: Others

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/15590  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Malaria; Cambodia; Lao; Myanmar; Vietnam

 


Comprehensive malaria case surveillance is necessary to achieve and sustain malaria elimination. In the Greater Mekong Subregion (GMS), the private sector plays a substantial role in malaria treatment. Yet, none of the six GMS countries collects complete case data from private sector points-of-care. Between 2016 and 2019, the GMS Elimination of Malaria through Surveillance program supported national malaria programs in Cambodia, Lao PDR, Myanmar, and Vietnam to execute elimination strategies by engaging the private sector in malaria case management, generating private sector case data, and integrating these data into national surveillance systems. The project enrolled 21,903 private sector outlets, covering between 52% and 80% of the private sector in targeted geographies, which were trained and equipped to perform rapid diagnostic tests (RDTs) and report malaria case data. By 2019, the private providers enrolled in the program reported a total of 3,521,586 suspected cases and 96,400 confirmed malaria cases into national surveillance systems, representing 16% of the total reported caseload by these countries (Cambodia, 25%; Lao PDR, 5%; Myanmar, 12%; Vietnam, 8%). Results demonstrated that with comprehensive support, such as training, provision of free or subsidized RDTs, first-line treatments, and routine supportive supervision, private providers can provide quality malaria case management and achieve high reporting rates.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn