Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

  Mental health due to COVID-19 in students in Vietnam: An Initial assessment

'Mental health due to COVID-19 in students in Vietnam: An Initial assessment

Tác giả: Others

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/15577  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: COVID-19; Mental Health; Vietnam

 


[OCR-scanned text] Worrying about the early signs of mental health decline after a long period of time living with COVID-19, we initially conducted a pilot study on 501 college students from across Vietnam to evaluate the tremendous effect of this pandemic on students' mental health and wellness. Participants aged 18 and older, who provided informed consent, were eligible to complete an online questionnaire via Google Forms. The sur-veys were collected during October 2021, one of the heightened times of fighting against COVID-19 in Vietnam. The 5-item Brief Symptom Rating Scale (BSRS-5) (Cronbach's alpha, 0.84) was utilized to measure the six domains of mental stress, including sleep disorder, anxiety, distress, depression, the inferiority of others, and sui-cidal thought (Wu et al., 2022). More than half of the participants had normal mental health conditions (54.09%) (Table 1). In comparison, 45.81% had mental health prob-lems, of which moderate mental stress, slight mental stress, and severe mental stress accounted for 21.16%, 19.36%, and 5.39%, respectively. The vast majority of study par-ticipants were female, accounting for 80.24%. Among women, 21.64%, 20.40%, and 5.47% had moderate, slight, and severe mental stress, while these figures for men were 19.19%, 15.15%, and 5.05%, respectively. The proportion of participants who were vac-cinated against COVID-19 was 92.81%, of whom 21.51% and 5.38% had moderate and severe mental stress. On the other hand, 84.63% of study participants were medical students, of whom 23.40%, 18.6%, and 5.90% had moderate, slight, and severe mental stress, respectively.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn