Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

  Delineation of surface water using MODIS satellite image for flood forecast in the Mekong River basin

'Delineation of surface water using MODIS satellite image for flood forecast in the Mekong River basin

Tác giả: Huong, Huynh Thi Thu

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/15522  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: EVI (Enhanced Vegetation Index); Forecast; Flood; LSWI (Land Surface Water Index)

 


Many studies forecast floods using models, but these methods require a lot of hydro-meteorological data and complex cycle calculations. With the rich source of satellite images and the perfection of the technique, it is possible to effectively monitor and forecast floods and natural disasters. The study’s objective is to monitor the status of the flood situation in the Mekong River Basin using satellite images. The study used MODIS images at 8-day temporal and 500-meter spatial resolution. Consider a mixed pixel object as the surface water. If the EVI (Enhanced Vegetation Index) and LSWI (Land Surface Water Index) are < 0.1, then it remains submerged for an extended time. As a flood, if EVI > 0.1 but < 0.3. The classification of continuous flooded areas as long-term inundated objects, with the flood and mixed pixels and water-related pixels with a flood duration > 180 days. There was a high correlation between EVI and LSWI. Risk flood maps are the foundation for delineating a flood forecasting approach during the flood season. The precision is 91 percent. This low-cost weekly flood forecasting system provided a new method for disaster early warning utilizing satellite images.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn